Trainingen, Interim & Coaching
Nobtra
Over ons Trainingen Interim opdrachten Coaching

ELLMENTRA, Training, Interim en Coaching

(leert mij het zelf te doen)

Mijn naam is Elly Mensingh,fotoelly sinds 2000 verzorg ik maatwerk trainingen en open trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, team en samenwerking. Mijn trainingsmethoden worden gekenmerkt door de VIP methode .
De trainingen zelf kenmerken zich door het praktische karakter. In plaats van uitgebreide theorie, geef ik de voorkeur aan korte inleidingen of toelichtingen. Deze worden opgevolgd door op de dagelijkse praktijk toegesneden oefeningen. Hierdoor kunnen deelnemers in een veilige omgeving experimenteren met nieuw gedrag en de effecten daarvan direct ervaren.

Een training is meer dan het aanleren van vaardigheden. Een training wordt pas blijvend effectief als aan een aantal  voorwaarden wordt voldaan:

De deelnemer komt zelf in beweging; men is zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling

Een trainingstraject is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van deelnemer en management

Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van een trainingstraject besteed ik daarom veel aandacht aan het verbinden van de individuele leerdoelen van een deelnemer en doelstellingen van het bedrijf. Een trainingsprogramma heeft namelijk ook gevolgen voor de manier waarop de deelnemer wordt aangestuurd.

 

De kracht van Ellmentra

Mijn kracht ligt vooral in het feit dat ik in staat ben tijdens de trainingen een klimaat te scheppen van veiligheid, vertrouwen en humor. Al deze factoren maken dat deelnemers makkelijker bestaande patronen los kunnen laten en open staan voor nieuwe inzichten en vaardigheden.

Inschrijven

Open inschrijftrainingen hebben altijd een drietal online-coach moment . Indien behoefte bestaat uit face to face coaching behoort dit tot de mogelijkheden. ELLMENTRA maakt bij het coachen ook gebruik van het Paard als Spiegel.
zie onderstaand de open inschrijftrainingen, voor data mail emensingh@ellmentra.nl

Trainingen Ellmentra

 • Gesprekstechnieken
 • Verkoopgesprekken ( telefonisch en face to face )
 • Sollicitatietrainingen
 • Interviewtechnieken
 • Timemanagement (zelfmanagement)
 • Puur Leiderschap met PK
 

ELLMENTRA is NOBTRA gecertificeerd


 • TCF
 • Puur Sportief
 • Artra
 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • Female Factor
 • Rode Kruis
 • White Collar Boxing
 • Trecens
 • Tenwolde

Volg ons


Facebook Ellmentra Twitter Ellmentra LinkedIn Ellmentra